Mới phát hành

Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Điểm bán   |   Thành viên   |   Site map
Lời bài hát

Ngàn năm vẫn không quên
  • Biểu diễn: Ý Lan
  • Album: Ý Lan - Cô Bắc Kỳ nho nhỏ
  • Thể loại: Nhạc Phạm Duy
TÁC PHẨM BIỂU DIỄN HÒA ÂM
1. Ngậm ngùi
Nhạc : Phạm Duy; thơ: Huy Cận
Ý Lan Bảo Chấn
2. Cô Bắc Kỳ nho nhỏ
Nhạc : Phạm Duy
Ý Lan Bảo Chấn
3. Hoa rụng ven sông
Nhạc : Phạm Duy; thơ: Lưu Trọng Lư
Ý Lan Bảo Chấn
4. Đố ai
Nhạc : Phạm Duy
Ý Lan Bảo Chấn
5. Nếu một mai em sẽ qua đời
Nhạc : Phạm Duy
Ý Lan Bảo Chấn
6. Ngàn năm vẫn không quên
Nhạc : Phạm Duy
Ý Lan Bảo Chấn
7. Bài ca sao
Nhạc : Phạm Duy
Ý Lan Bảo Chấn
8. Cành hoa trắng
Nhạc : Phạm Duy
Ý Lan Bảo Chấn
9. Đưa em tìm động hoa vàng
Nhạc : Phạm Duy; thơ: Phạm Thiên Thư
Ý Lan Bảo Chấn
10. Thương ai nhớ ai
Nhạc : Phạm Duy
Ý Lan Bảo Chấn

Phim truyện Việt Nam
  • Phương Nam Corporation
  • Phuong Nam Book
  • Nhà sách Phương Nam Online
  • Megastar Cineplex
  • E Book