Mới phát hành

Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Điểm bán   |   Thành viên   |   Site map
Lời bài hát


Nha Trang ngày về
  • Biểu diễn: Tấn Minh
  • Album: Phạm Duy - Yêu là chết trong lòng
  • Thể loại: Nhạc Phạm Duy
TÁC PHẨM BIỂU DIỄN HÒA ÂM
1. Nghìn trùng xa cách
Nhạc : Phạm Duy
Tấn Minh N/A
2. Nếu một mai em sẽ qua đời
Nhạc : Phạm Duy
Nguyên Thảo N/A
3. Đường em đi
Nhạc : Phạm Duy
Đức Tuấn N/A
4. Ngậm ngùi
Nhạc : Phạm Duy; thơ: Huy Cận
Quang Dũng N/A
5. Nha Trang ngày về
Nhạc : Phạm Duy
Tấn Minh N/A
6. Tình cầm
Nhạc : Phạm Duy; thơ: Hoàng Cầm
Quang Dũng N/A
7. Yêu là chết ở trong lòng
Nhạc : Phạm Duy
Quang Dũng N/A
8. Hai năm tình lận đận
Nhạc : Phạm Duy; thơ: Nguyễn Tất Nhiên
Đức Tuấn N/A
9. Chỉ chừng đó thôi
Nhạc : Phạm Duy
Nguyên Thảo N/A

Phim truyện Việt Nam
  • Phương Nam Corporation
  • Phuong Nam Book
  • Nhà sách Phương Nam Online
  • Megastar Cineplex
  • E Book